Ściągnij Google Earth
Jeżeli zainstalujesz sobie powyższy program, a warto, bo można przy jego pomocy oglądać zdjęcia satelitarne całego świata, będziesz mógł (mogła) również zapoznać się z miejscami ze mną w jakiś sposób związanymi, z miejscami pochówku bliskich, jak również z miejscami na świecie, które to mnie szczególnie zainteresowały. Wystarczy kliknąć na któryś z poniższych odnośników, a
otworzy się* program Google Earth (chyba, że już otwarty) z wczytanym miejscownikiem (placemark) czyli plikiem *.kmz

Kajtka.kmz Miejsca związane ze mną, rodziną i przyjaciółmi.
Cmectarze.kmz Warszawskie cmentarze i na nich oznaczone miejsca pochówku bliskich.
Ciekawe.kmz Ciekawe, moim zdaniem, miejsca na świecie

Oczywiście można nie instalując programu wejść na stronę Google Maps i tam oglądać podobne zdjęcia i mapy, jednak to nie to samo. W Programie mamy możliwość dodawania opisów, fotografii, nakładania na zdjęcia planów (tak jak ja na zdjęcia satelitarne cmentarzy ponakładałem ich plany, dzięki czemu mogłem dokładniej oznaczyć miejsce grobu), a najważniejsze - oglądanie zdjęć satelitarnych w programie trwa znacznie szybciej niż na stronie www. Niestety nie oznaczyłem jeszcze wszystkiego co chciałem. Szczególnie na cmentarzach, ale nie mam jeszcze wszystkich potrzebnych do tego danych.
Sukcesywnie będzie to jednak uzupełniane.

* Tyle teoria. Jeszcze nie wiem dlaczego, ale w niektórych komputerach, gdy klikniemy odnośnik, to mimo, że zainstalowany jest program Google Earth, nie otwiera się on, ale poniższe okienko


   z zapytaniem czy otworzyć, czy    zapisać jakiś   *.zip. W tym
   wypadku należy zapisać.
Otworzy się następne, okienko.

Ten plik wcale nie ma rozszerzenia *.zip, ale *.kmz. i należy to zmienić tak jak niżej, oraz zapisać pamiętając gdzie został zapisany.

I teraz plik ten bezproblemowo otworzyć można w Google Earth.

Mam nadzieję, iż powyżej opisane perypetie wkrótce uda mi rozwiązać.


Miłej zabawy !
Kajtek